SPX

Nå, inte är livet speciellt tråkigt. Mot bakgrund av de senaste årens vollamässiga törnrosasömn så har de senaste veckorna dånat som en ilsken väckarklocka i vargtimmen för alla börsaktiva. Alla purrades utan pardon. Den som inte vaknade i tid har nog önskat att allt bara var en mardröm.

Mina kunskaper på det medicinska fältet är extremt kringskurna så jag skall inte belasta er med ens dåliga gissningar huruvida mänskligheten kan tygla Viruset i det relativa brådrasket. I ett historiskt perspektiv förefaller dock detta sannolikt. Mer oklart är hur lång tid det tar och hur mycket, och vad, som försvinner dessförinnan. Det vi dock kan konstatera är att rörelsen sedan slutet på februari -20 förefaller ‘en bit’ från färdig. Sett i det stora hela är det egentligen inte så värst mycket till rörelse. Den är för klen i såväl pris som tid. Mot bakgrund av virusets konsekvenser för såväl företag som länder – och världen i stort – måste slutsatsen bli att det finns mer att hämta.

Intervallet ca 1870-2150 utgör ett första delmål i pågående rörelse nedåt. På längre sikt räknar jag dock med ett seriöst test av 1490-1650 vilket alltså sammanfaller med topparna från 2000 & 2007.

Viktigt att bevaka?

Att ovanstående utfästelse är på längre sikt är viktigt att slå fast. Det är också fullt naturligt att vi kommer att få rejäla motrörelser i pågående rörelse nedåt. Ser vi till nivåer på uppsidan framstår ca 2620-2660 som någon form av vattendelare. Ett återtag och etablering över denna nivå innebär att vi inte saknar anledning att på allvar överväga ovanstående scenario.

Tills dessa får fokus ligga på att, för den som inte nöjer sig med mer kortsiktiga rörelser, utnyttja upprekyler som förberedelser för nya insatser på nedsidan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *