OMXS30

Skrev i fredags (på Twitter) att läget är ganska tydligt. Kan kanske framstå som lite märkligt, på gränsen till provocerande, givet allt som händer och som verkar vara helt utom kontroll. Min lösning är att fokusera på det jag kan bäst och kontrollera det jag kan kontrollera. Det är där jag lägger min energi. Allt annat låter jag bli och överlåter till andra.

Självfallet anpassar jag mig till förutsättningarna och tar ned risk etc men grunderna och arbetssättet bör inte förändras i någon större utsträckning. Det är ju nu, när allt är som svårast, som det är helt nödvändigt att du fokuserar på det du kan bäst.

Vad är det som är tydligt?

Rörelsen ned, till som lägst ca 1260, har följts av en motrörelse som tagit oss till ca 1470 som högst innan vi återigen tappade lite kraft. Som framgår av nedanstående bild framstår intervallet kring 1480 som en intressant vattendelare även i det längre perspektivet. En utebliven etablering över denna nivå bekräftar därmed tidigare negativa signaler och vi kan i och med detta bereda oss på ett nytt ben nedåt.

Hur långt ned?

Denna rörelse blir sannolikt en parallell till rörelsen ned från toppen från dryga 1900. Detta innebär i sin tur att vi kommer att röra oss ned mot lägre delen i den stigande kanalen, dvs ned mot 1000-nivån. Exakta nivåer kanske inte är så värst intressanta i detta läget, det vi bör fokusera på nu är vattendelaren på ovansidan.

Vänligen observera att diagrammet är i vecka och att resonemanget är därefter.

1

Finns det mer?

Även i ett linjediagram hittar vi flera intressanta faktorer kring dessa nivåer vilket självfallet stärker vår sak. Jag vill påtala att ca 1480-nivån ska uppfattas som ett intervall snarare än exakt nivå. Detta framgår hyfsat väl i detta diagram. Det är också mycket tydligt vad ett missat återtag lyder till.

2

Finns det ännu mer?

Även i dagsdiagrammet hittar vi ganska mycket att jobba efter. Denna upplösning är lite ‘snålare’ när det kommer till 1480-nivån, men som sagt se det inte som en exakt nivå, se det som ett ganska brett intervall! Hur som helst, denna nivå är självfallet avstämd även i detta perspektiv.

3

Nivåer nedåt?

Ser vi till nedsidan kan ca 1367-88 vara intressant att bevaka. Skjuter vi här har vi de första bekräftelserna på plats i saken ovan.

Kortsiktigt?

Även i 60-min framträder 1480-intervallet tydligt. Här kan vi till och med speca det till ca 1480-1510. Att bevaka på nedsidan utgörs av 1376-84 vilket även sammanfaller väldigt väl med ovanstående. I övrigt konstaterar vi att saker och ting ‘dragit ihop sig’ en aning under de senaste dagarna och att vi i nästa fas har mer av rörelse att förvänta oss.

4

Men hur logiskt är detta, kan börserna falla 25-30 % till?

Återigen, vi fokuserar på det vi kan bäst. Eftersom jag inte, i alla fall inte rådande situation, duger till att bedöma hur logiskt ovanstående är i ett fundamentalt perspektiv nöjer jag mig med att göra det som jag, relativt sett, är bäst på. Där är svaret enkelt och det är givet ovan!

Sedan är det klart att om detta kommer på plats kommer konsekvenserna bli därefter. Det har vi självfallet med oss och tar höjd för. Men det ligger alltså inte till grund för ställningstagandet som sådant.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *