SPX

Dags för en liten uppdatering.

Den utlovade upprekylen lever och frodas på ett ganska bra sätt. Vi har till och med tagit till oss till steg två – 2916-25 – i pågående rörelse. Under gårdagen fick vi även se index tappa något innan vi återigen återhämtade på uppsidan. Något som vi självfallet noterat.

Viktigt nu att ge pågående rörelse tid att utvecklas färdigt och inte gå på för tidigt. Det förefaller finnas en stark förväntan – från väldigt många – på nedsidan och ny ‘panik’ i marknaden….

I pågående rörelse har vi sedan tidigare 2916-25 samt 2945-54 att hålla oss till. Att bevaka på nedsidan utgörs av ca 2892-00. En etablering under denna nivå innebär nya kortare SÄLJ-signaler. Så länge vi håller till över räknar vi med nya försök på uppsidan.

SPX DAG

SPX

Dags för liten uppföljning.

Senast enades vi ju om att en etablering u 2945-44 innebar ny SÄLJ-signal mot 2720-80. Så här långt kan vi ju bara konstatera att vi är på väg. Som jag skrivit på Twitter utgår jag ifrån att 2805-27 skulle hålla i denna rundan och ge en liten breather på uppsidan. Så här långt är vi i spåret även här.

Hur långt kan vi sträcka i studsen?

Jag har pekat ut 2875-2905 som en nivå som skulle stämmas av. I skrivande stund handlas vi kring 2875-nivån. Kravet på studsen är således redan infriat. Visst finns det pot för mer: 2916-25 och 2945-54.

Ser vi till nedsidan så är det viktigt att bevaka 2851-62. Under denna nivå kan vi blåsa slut på rekylen.

SPX DAG

SPX

SPX har sedan botten i december -18 strävat uppåt och noterade nya högre toppar så sent som i förra veckan. Detta beteende avviker från till exempel OMXS30 som i denna fas inte lyckats ta ut tidigare toppar.

I kontrast till den längre trendriktningen finns det i ett något kortare perspektiv en del att fundera på. Jag ser helst att en ny topp bekräftas ganska omgående. Så här långt lyser detta med sin frånvaro. Man skall också ha klart för sig att SPX har stött på en del intressanta nivåer på uppsidan vilka bör kunna ge en motreaktion nedåt. I kombination med begynnande divergenser finns det trots allt en del att fundera på. Just divergenser är ju alltid tveksamma men vi har dessa ändå med oss.

SPX VECKA

Jag skrev tidigare i veckan att nivån ca 2945-55 ska bevakas. En etablering under denna nivå innebär ny kortare SÄLJ-signal ned mot 2720-80 i ett första läge. Kanske väl ambitiöst och en smula tight, men men… Denna signal bekräftas sedan av ca 2903-13.

Det finns självfallet en tänkbar fortsättning nedåt. I en sådan rörelse utgör 2680 (50%) en intressant nivå.

SPX DAG

Uppsidan då? 2945-55 måste självfallet återtas. Därefter gäller ca 2975 & 2996.

SPX 60-min