Lågkonja och recession

När historien ska skrivas om några år är sannolikheten ganska stor att mallen blir densamma. Allt skylls på girigbukar inom näringslivet. Helst sådana som gör något abstrakt och ‘onödigt’. Något finansiellt. Derivat! Ingen förstår vad det är och ingen har lust att fundera ens ett varv. Så brukar det se ut. Övriga är oskyldiga och närmast kidnappade av nämnda girigbukar som för egen vinning sätter skeppet i sank och säljer öskaret till högstbjudande innan man tar helikoptern till säker plats.

Denna gång kommer det finnas fler som har fingrarna i syltburken. Skrev några snabba på Twitter. Oerhört förenklat och summariskt. Väljer att lägga det här för att själv kunna hitta det i framtiden.

För övrigt: en faktor som hittills missats i recessionsplaneringen är att kommuner och landsting kommer att vara en stark ‘pådrivare’ nedåt. rejäl kostnadsutveckling senaste åren samtidigt som demografi och behov (känt sedan länge) paras med aktuellt ekonomiskt läge.

många skjuter årets budget med någon eller tom ett par procent i år samtidigt som prognoser för kommande år ser ännu värre ut. ropen på ökade statsbidrag saknar reella förutsättningar då reformutrymme saknas på alla plan.

tillkommande åtgärder (skatte- och avgiftshöjningar) riskerar således att förvärra en redan labil konjunktur. notera också att många kommuner står inför stora investeringar i infrastruktur vilka knappast kan finansieras fullt ut med eget kapital.

det blir spännande att se NÄR (inte om) Kommuninvests solidariska borgensåtagande kommer att sättas i fokus. en fordringsägare har således rätten att kräva betalning direkt av en eller flera medlemmar utan att gå till Kommuninvest.

och allt detta pågår samtidigt som de flesta politiker är upptagna med att måla SIN bild av Sverige – på sociala medier… allt för lite kraft läggs på tankeverksamhet som hanterar mer akuta och framtida problem.

jag kan inte påminna mig om att vi haft en politiker-generation som varit så befriade av viljan att lösa relevanta strukturella problem som den nuvarande. nu handlar det mest om agendasättande i syfte att dölja, inte att lösa.

OMXS30

Liten uppdatering.

1572-95 har tidigare pekats ut som en styrande nivå även i det något längre perspektivet. Så här långt har vi inte lyckats att ens närma oss denna nivå i pågående upprekyl.

Som tillägg till denna nivå hittar vi 1552-59. Så länge vi håller till under denna nivå räknar vi med nya omgående försök på nedsidan. Brott av 1523-25 innebär nya kortare SÄLJ-signaler som flaggar för en ny lägre botten och test av 1475-95 i ett kortare perspektiv.

OMXS30 DAG

Sett i ett långt perspektiv måste vi konstatera att vi befinner oss i ett mycket intressant läge. Nivåerna kring just 1525 får på goda grunder anses vara styrande och en etablering under denna nivå kommer oundvikligen göra att vi hamnar i en annan fas. Ett delmoment i denna utgör av en nedgång till åtminstone 1160-80.

Notera dock att vi ännu inte har dessa signaler på plats. Det kommer sannolikt ta ytterligare tid och så här långt är de styrande nivåerna enbart avstämda.

OMXS30 VECKA

OMXS30

Alla mot alla!

Lika snabbt som sommarsolen kan gå i moln lika snabbt ställdes marknaden med ryggen mot väggen. I hörnet.

Jag är inte så smart. Har tyckt att handelskrig-snacket varit mest vapenskrammel. Sannolikt är det mest så, men osäkerhetsfaktorn i sammanhanget stavas Trump. I kombo med annat så blir ekvationen en annan. Hong Kong-historien har jag dock uppfattat som ett tänkbart större problem. Just nu en hyfsad isolerad företeelse, men med potential att växlas upp. Peking har sannolikt få val. Allt annat än den hårda vägen förefaller extremt osannolikt.

Lite längre nivåer

S ca 1541-49 följt av 1533-36 samt 1516-24. 50% på rörelsen från dec-botten återfinns vid knappa 1540.

Intervallet ca 1572-95 är en ganska intressant nivå i ett något längre perspektiv. Etablering under denna nivå flaggar för test av 1445-75.

OMXS30 Vecka