OMXS30

UPD

Eldpaus råder. Vi kan konstatera att vi fortsätter att bearbeta vårt 1480-intervall och att vi ett längre perspektiv saknar besked om fortsättningen. Visst, så här långt finns visst tolkningsföreträde för åtminstone ett återtest på nedsidan. Men, vi har ännu inga signaler på plats.

OMXS30

OMXS30

Givet rörelserna känns det nästan lite märkligt att konstatera att väldigt lite är nytt i det något längre perspektivet.  Senast enades vi om värdet av 1480-nivån och sedan dess kan vi bara konstatera att vi på nytt testat denna nivå innan vi slog tillbaka på nytt. Men i sak, på något längre sikt, är läget hyfsat oförändrat.

1

2