Lågkonja och recession

När historien ska skrivas om några år är sannolikheten ganska stor att mallen blir densamma. Allt skylls på girigbukar inom näringslivet. Helst sådana som gör något abstrakt och ‘onödigt’. Något finansiellt. Derivat! Ingen förstår vad det är och ingen har lust att fundera ens ett varv. Så brukar det se ut. Övriga är oskyldiga och närmast kidnappade av nämnda girigbukar som för egen vinning sätter skeppet i sank och säljer öskaret till högstbjudande innan man tar helikoptern till säker plats.

Denna gång kommer det finnas fler som har fingrarna i syltburken. Skrev några snabba på Twitter. Oerhört förenklat och summariskt. Väljer att lägga det här för att själv kunna hitta det i framtiden.

För övrigt: en faktor som hittills missats i recessionsplaneringen är att kommuner och landsting kommer att vara en stark ‘pådrivare’ nedåt. rejäl kostnadsutveckling senaste åren samtidigt som demografi och behov (känt sedan länge) paras med aktuellt ekonomiskt läge.

många skjuter årets budget med någon eller tom ett par procent i år samtidigt som prognoser för kommande år ser ännu värre ut. ropen på ökade statsbidrag saknar reella förutsättningar då reformutrymme saknas på alla plan.

tillkommande åtgärder (skatte- och avgiftshöjningar) riskerar således att förvärra en redan labil konjunktur. notera också att många kommuner står inför stora investeringar i infrastruktur vilka knappast kan finansieras fullt ut med eget kapital.

det blir spännande att se NÄR (inte om) Kommuninvests solidariska borgensåtagande kommer att sättas i fokus. en fordringsägare har således rätten att kräva betalning direkt av en eller flera medlemmar utan att gå till Kommuninvest.

och allt detta pågår samtidigt som de flesta politiker är upptagna med att måla SIN bild av Sverige – på sociala medier… allt för lite kraft läggs på tankeverksamhet som hanterar mer akuta och framtida problem.

jag kan inte påminna mig om att vi haft en politiker-generation som varit så befriade av viljan att lösa relevanta strukturella problem som den nuvarande. nu handlar det mest om agendasättande i syfte att dölja, inte att lösa.