OMXS30

Vi börjar onekligen att närma oss ganska intressanta nivåer. ‘Tyvärr’ rimmar detta ganska illa, i mina ögon alltså, med marknadens modus. Vill se mer rädsla. Panik! Volla. Allt detta samtidigt i ett crescendo. Presto furioso! Då hade vi fasmässigt legat ‘mer’ rätt än nu.

Nu får jag istället intrycket att mer finns att hämta. Det är för städat för att vara en större botten. För stilla. För vänligt.

Men icke desto mindre. Nivåerna som kommer upp är intressanta och har relevans i ett längre perspektiv. Det vore onekligen en smula märkligt om vi inte ser en reaktion. Om det sedan blir en fortsättning nedåt när reaktionen har klingat ut (med hänvisning till brasklappen ovan) får vi väl återkomma till.

Pot i den långa rörelsen sträcker sig ned mot 1225. Intervallet 1260-1305 är dock tillräckligt intressant för att utelämnas och bevaka. Detta är alltså dessutom noterat. I kombination med en intressant observation i ett kortare perspektiv (se Twitter) så är det dags att skärpa upp anspänningstiden rätt så rejält.

OMXS30

OMXS30

OK så långt. 19-26 återtaget!

Uppsidan skriver vi nu till 44-49. Nya KÖP-signaler vid etablering över denna nivå. Pot upp mot 1375-90 i ett något längre perspektiv.

Nedsidan skriver jag till 24-26 – pregnant nivå i detta perspektiv! Stop för långa, en självklarhet. Hade varit trevligt med en liten avstämning nedåt för bekräftelse. Dock tveksamt om det kommer någon värd namnet innan 44-49.

OMXS30

OMXS30

OK efter förra veckans excesser, där index nådde 1305 vilket var målet i rörelsen från 1540-nivån, så inleder vi innevarande vecka med lite luft på uppsidan.

Nivåer i denna riktning, känns nästan lite ovant, återfinns vid 1310-15 samt 1319-26. 26-nivån är gamla golvet i den lilla konsolideringen från den 14/1 så att återta den är något av ett minimikrav för en fortsättning uppåt i ett något längre perspektiv.

När det gäller nedsidan så finns det väldigt lite som talar för uppsidan i ett längre perspektiv. Det bästa argumentet för uppsidan är väl att det mesta talar för nedsidan… Möjligen väl magert!

OMXS30

OK tillbaka. Saknat Er.

Överlag ett ganska intressant läge just nu. Rekylen från ca 1540 tog oss upp till kanaltaket innan en mindre rekyl igår. Uppsidan utgörs givetvis av taket i sig men kan med fördel även kompletteras av 1636-45 samt juni-toppen vid 1659-70.

Sett i ett kortare perspektiv har vi idag (torsdag) nåt pot i den kortare rörelsen i och med test av 1595-98. Härifrån gäller att vi måste etablera öv 1607. Lyckas vi inte med detta räknar jag med mer svaghet kortsiktigt. I ett något längre perspektiv utgör intervallet 1580-87 en intressant nivå. Etablering under denna nivå innebär nya SÄLJ-signaler som öppnar för test av juni-botten i ett något kortare perspektiv.

Att bevaka

1580-87
1636-45
1659-70

I ett kortare perspektiv

1615-18
1607
1595-98
1588-97

Hänvisar till Twitter för kortare kommentarer.

2015-06-25_0950

OMXS30

Kort uppdatering

Index nådde per igår upp till den övre nivån som jag skrev om i förra inlägget. Som bekant har vi ju identifierat intervallet 1314-37 som intressant även i ett längre perspektiv varför jag förväntar mig en del cirkulation kring detsamma. Mot bakgrund av detta förväntar jag mig inga stordåd på uppsidan från nuvarande nivåer utan betraktar denna rörelse som en avstämning uppåt.

M ca 1345-51 följt av  1358-62. Nedsidan skriver jag till 1308-14.

OMXS30

Vi har ju tidigare enats om det som faktiskt hänt. Index har i stort förhållit sig ganska väl till detta. De tafatta försök som skett på uppsidan har blivit till praktfulla avstämningar innan vi sedan vecklat ut oss på nedsidan på nytt. De senare rörelserna har varit desto kraftigare. Här är mönstret intakt – och förstärkt. Distribution! Detta måste vi ta med oss och fokusera på.

Härifrån då?

Gårdagen innebar en ny lägre botten och ett test av den längre stigande TL som jag skrivit om tidigare. De tveksamma indikatorer som jag också nämnt tidigare har ju av naturliga orsaker kommit i ett helt annat läge. Sett i ett historiskt perspektiv är dock inte den hittillsvarande nedgången speciellt märkvärdig. Det är ju lätt att få det intrycket när allt står i brand och man befinner sig i mitten och känner hetta bränna kinderna. Men, så är alltså icke fallet.

I ett kortare perspektiv hittar vi nu första M ca 1283-92. Lite utrsträckt kanske. Men tack vare rörelsen så… Etablering över denna nivå innebär nya KORTA köp-signaler. Pot ca 1305-08, 1315-18 samt 1326. Misslyckas vi här kan vi lägga en ny avstämning till handlingarna och därmed kvittera ut en ny bekräftelse och signal. Sett i ett längre perspektiv är intervallet ca 1314-37 fortsatt intressant och något att bevaka. En etablering under denna nivå innebär en helt ny fas i ett längre perspektiv.

Bild i vecka och i 60 min.

OMXS30 Vecka OMXS30 60-min

OMXS30

Ett uppvaknande. Bryskt. Visst kanske. Men många är nog fortfarande lite yrvakna. Frågan är vad som egentligen har hänt. Har det hänt något? I så fall – vad?

I sak har nog inte så mycket hänt. Däremot har lynnet ändrats. Från att ignorera och dölja alla frågetecken har nu pendeln svängt till närmast det omvända. Varje litet frågetecken blir istället ett utropstecken. En självklarhet. En naturlig katastrof. Möjligen är det fortfarande för tidigt att utropa Operation Clausewitz och springa till skogs.

I sak måste vi ändå konstatera att de senaste dagarna har målat verkligheten i nya färger. Nu är det distribution som gäller. I ett något kortare perspektiv är detta bekräftat varpå nya signaler har givits. I ett längre perspektiv saknar vi fortfarande bekräftelser.

På uppsidan bevakar jag nu ca 1314-37. Jag räknar med att denna nivå kommer att stämmas av underifrån inom kort. Denna rörelse får sedan sätta tonen i ett kortare perspektiv. Återtag innebär fortsättning upp mot i första hand 1348-56 följt av 1366-74. Den längre vattendelaren ligger någonstans kring 1374-78 vilket är lika med ett gammalt tak/golv i konsolideringar.

Nedsidan då? Skriver jag i ett något kortare perspektiv till 1271-78, 85-88 samt 94-97. Värt att notera är även den längre stigande TL som vi i skrivande stund kan skriva till ca 1260.

Så, i ett längre perspektiv saknar jag fortfarande en del pusselbitar. Jag räknar med att dessa räknas in i samband med kommande avstämning uppåt. Där kan vi samla ihop oss och ta nästa steg. Så här långt – och då i ett kortare perspektiv – är dock läget långt ifrån tvetydigt…

OMXS30 Vecka

OMXS30

Vad händer?

OMXS30 fullföljde ju vår tanke nedåt och fullbordade därmed ett test av 1395-05 under veckan. Därifrån har vi nu repat oss en smula, om än lite tveksamt.

Härifrån gäller nu i första hand att återta ca 1413-16. En viktig nivå! Så länge vi är under har vi ett tveksamt läge i ett kortare perspektiv.

I det något längre perspektivet jobbar jag efter den enkla idén att index nu stämt av tidigare toppar och skall ladda för ett nytt försök uppåt. Men även i det längre perspektivet är ju även ovanstående 1413-16 en ledstjärna att följa noga. Mycket noga.

1399-1405 är en intressant nivå som vi bevakar på nedsidan härifrån.