Lågkonja och recession

När historien ska skrivas om några år är sannolikheten ganska stor att mallen blir densamma. Allt skylls på girigbukar inom näringslivet. Helst sådana som gör något abstrakt och ‘onödigt’. Något finansiellt. Derivat! Ingen förstår vad det är och ingen har lust att fundera ens ett varv. Så brukar det se ut. Övriga är oskyldiga och närmast kidnappade av nämnda girigbukar som för egen vinning sätter skeppet i sank och säljer öskaret till högstbjudande innan man tar helikoptern till säker plats.

Denna gång kommer det finnas fler som har fingrarna i syltburken. Skrev några snabba på Twitter. Oerhört förenklat och summariskt. Väljer att lägga det här för att själv kunna hitta det i framtiden.

För övrigt: en faktor som hittills missats i recessionsplaneringen är att kommuner och landsting kommer att vara en stark ‘pådrivare’ nedåt. rejäl kostnadsutveckling senaste åren samtidigt som demografi och behov (känt sedan länge) paras med aktuellt ekonomiskt läge.

många skjuter årets budget med någon eller tom ett par procent i år samtidigt som prognoser för kommande år ser ännu värre ut. ropen på ökade statsbidrag saknar reella förutsättningar då reformutrymme saknas på alla plan.

tillkommande åtgärder (skatte- och avgiftshöjningar) riskerar således att förvärra en redan labil konjunktur. notera också att många kommuner står inför stora investeringar i infrastruktur vilka knappast kan finansieras fullt ut med eget kapital.

det blir spännande att se NÄR (inte om) Kommuninvests solidariska borgensåtagande kommer att sättas i fokus. en fordringsägare har således rätten att kräva betalning direkt av en eller flera medlemmar utan att gå till Kommuninvest.

och allt detta pågår samtidigt som de flesta politiker är upptagna med att måla SIN bild av Sverige – på sociala medier… allt för lite kraft läggs på tankeverksamhet som hanterar mer akuta och framtida problem.

jag kan inte påminna mig om att vi haft en politiker-generation som varit så befriade av viljan att lösa relevanta strukturella problem som den nuvarande. nu handlar det mest om agendasättande i syfte att dölja, inte att lösa.

OMXS30

Liten uppdatering.

1572-95 har tidigare pekats ut som en styrande nivå även i det något längre perspektivet. Så här långt har vi inte lyckats att ens närma oss denna nivå i pågående upprekyl.

Som tillägg till denna nivå hittar vi 1552-59. Så länge vi håller till under denna nivå räknar vi med nya omgående försök på nedsidan. Brott av 1523-25 innebär nya kortare SÄLJ-signaler som flaggar för en ny lägre botten och test av 1475-95 i ett kortare perspektiv.

OMXS30 DAG

Sett i ett långt perspektiv måste vi konstatera att vi befinner oss i ett mycket intressant läge. Nivåerna kring just 1525 får på goda grunder anses vara styrande och en etablering under denna nivå kommer oundvikligen göra att vi hamnar i en annan fas. Ett delmoment i denna utgör av en nedgång till åtminstone 1160-80.

Notera dock att vi ännu inte har dessa signaler på plats. Det kommer sannolikt ta ytterligare tid och så här långt är de styrande nivåerna enbart avstämda.

OMXS30 VECKA

SPX

Dags för en liten uppdatering.

Den utlovade upprekylen lever och frodas på ett ganska bra sätt. Vi har till och med tagit till oss till steg två – 2916-25 – i pågående rörelse. Under gårdagen fick vi även se index tappa något innan vi återigen återhämtade på uppsidan. Något som vi självfallet noterat.

Viktigt nu att ge pågående rörelse tid att utvecklas färdigt och inte gå på för tidigt. Det förefaller finnas en stark förväntan – från väldigt många – på nedsidan och ny ‘panik’ i marknaden….

I pågående rörelse har vi sedan tidigare 2916-25 samt 2945-54 att hålla oss till. Att bevaka på nedsidan utgörs av ca 2892-00. En etablering under denna nivå innebär nya kortare SÄLJ-signaler. Så länge vi håller till över räknar vi med nya försök på uppsidan.

SPX DAG

SPX

Dags för liten uppföljning.

Senast enades vi ju om att en etablering u 2945-44 innebar ny SÄLJ-signal mot 2720-80. Så här långt kan vi ju bara konstatera att vi är på väg. Som jag skrivit på Twitter utgår jag ifrån att 2805-27 skulle hålla i denna rundan och ge en liten breather på uppsidan. Så här långt är vi i spåret även här.

Hur långt kan vi sträcka i studsen?

Jag har pekat ut 2875-2905 som en nivå som skulle stämmas av. I skrivande stund handlas vi kring 2875-nivån. Kravet på studsen är således redan infriat. Visst finns det pot för mer: 2916-25 och 2945-54.

Ser vi till nedsidan så är det viktigt att bevaka 2851-62. Under denna nivå kan vi blåsa slut på rekylen.

SPX DAG

OMXS30

Alla mot alla!

Lika snabbt som sommarsolen kan gå i moln lika snabbt ställdes marknaden med ryggen mot väggen. I hörnet.

Jag är inte så smart. Har tyckt att handelskrig-snacket varit mest vapenskrammel. Sannolikt är det mest så, men osäkerhetsfaktorn i sammanhanget stavas Trump. I kombo med annat så blir ekvationen en annan. Hong Kong-historien har jag dock uppfattat som ett tänkbart större problem. Just nu en hyfsad isolerad företeelse, men med potential att växlas upp. Peking har sannolikt få val. Allt annat än den hårda vägen förefaller extremt osannolikt.

Lite längre nivåer

S ca 1541-49 följt av 1533-36 samt 1516-24. 50% på rörelsen från dec-botten återfinns vid knappa 1540.

Intervallet ca 1572-95 är en ganska intressant nivå i ett något längre perspektiv. Etablering under denna nivå flaggar för test av 1445-75.

OMXS30 Vecka

SPX

SPX har sedan botten i december -18 strävat uppåt och noterade nya högre toppar så sent som i förra veckan. Detta beteende avviker från till exempel OMXS30 som i denna fas inte lyckats ta ut tidigare toppar.

I kontrast till den längre trendriktningen finns det i ett något kortare perspektiv en del att fundera på. Jag ser helst att en ny topp bekräftas ganska omgående. Så här långt lyser detta med sin frånvaro. Man skall också ha klart för sig att SPX har stött på en del intressanta nivåer på uppsidan vilka bör kunna ge en motreaktion nedåt. I kombination med begynnande divergenser finns det trots allt en del att fundera på. Just divergenser är ju alltid tveksamma men vi har dessa ändå med oss.

SPX VECKA

Jag skrev tidigare i veckan att nivån ca 2945-55 ska bevakas. En etablering under denna nivå innebär ny kortare SÄLJ-signal ned mot 2720-80 i ett första läge. Kanske väl ambitiöst och en smula tight, men men… Denna signal bekräftas sedan av ca 2903-13.

Det finns självfallet en tänkbar fortsättning nedåt. I en sådan rörelse utgör 2680 (50%) en intressant nivå.

SPX DAG

Uppsidan då? 2945-55 måste självfallet återtas. Därefter gäller ca 2975 & 2996.

SPX 60-min